אין רפורטים יש פתרונות טכנולוגיים

לשבת בטוח ליד ההגה

הטלפון מאזין לפקודות שלנו ומבצע

מולטימדיה אנדרואיד מוקרן על מסך המולטימדיה ברכב


עם היכנסך לרכבך הכנס את הטלפון הנייד לתא כפפות.

טלפון מובנה דור רביעי סים 4G בטיחותי וחכם מופעל בפקודות קוליות ומגלגל ההגה

קרא עוד

מסך "7 מותקן בקדמת הרכב

טלפון סמוי חכם עם מערכת הפעלה אנדרואיד מוקרן על מסך המולטימדיה ברכב.

קרא עוד

ניהול המערכת מגלגל ההגה

בקר אלחוטי לניהול המערכת מגלגל ההגה

קרא עוד

מולטימדיה אנדרואיד לרכב מוקרן על מסך מתקפל


עם היכנסך לרכבך הכנס את הטלפון הנייד לתא כפפות.

טלפון מובנה דור רביעי סים 4G בטיחותי וחכם מופעל בפקודות קוליות ומגלגל ההגה.

קרא עוד

מסך "5 מתקפל מותקן בקדמת הרכב

טלפון סמוי חכם עם מערכת הפעלה אנדרואיד מוקרן על מסך "5 מותקן בקדמת הרכב.

קרא עוד

ניהול המערכת מגלגל ההגה

בקר אלחוטי לניהול המערכת מגלגל ההגה.

קרא עוד

מולטימדיה אנדרואיד מוקרן על שמשת הרכב


עם היכנסך לרכבך הכנס את הטלפון הנייד לתא כפפות.

טלפון מובנה דור רביעי סים 4G בטיחותי וחכם מופעל בפקודות קוליות ומגלגל ההגה

קרא עוד

WAZE מוקרן מבעד לשמשת הרכב.

למה אנחנו צריכים את זה?

קרא עוד

מקרן כולל טלפון מובנה וחכם סים 4G מתאים לכל סוגי הרכב, מופעל בפקודות קוליות ומגלגל ההגה

תצוגה עילית עם מערכת הפעלה אנדרואיד מוקרנת מבעד השמשה הקדמית ברכב.

קרא עוד

טכניקה חדשנית להקרנה מבעד שמשה קדמית ברכב

מערכת הפעלה אנדרואיד עם סים 4G תצוגה של "11 מוקרן מבעד לשמשה הקדמית ברכב מופעל בפקודות קוליות.

קרא עוד

אפשרויות תפעול של המערכות


שלט אלחוטי מודל: PR-01

שלט אלחוטי מדויק לניהול הגדרות אנדרואיד.

קרא עוד

תצוגה על מסך מתקפל

בקר אלחוטי לניהול המערכת מגלגל ההגה על מסך מתקפל.

קרא עוד

ניהול המערכת מגלגל ההגה

בקר אלחוטי לניהול המערכת מגלגל ההגה.

קרא עוד

צור קשר