מסך "7 מותקן בקדמת הרכב


מסך "7 מותקן בקדמת הרכב
תצוגה עילית פותחה במקור עבור כלי תעופה צבאיים, במקרה זה תוכן התצוגה מוקרן על מסך המולטימדיה ברכב,
המאפשר לנהג לקרוא מידע עם תצוגה על מסך רחב, התוצאה היא תמונה חדה וברורה,מידע רב יופיע בקו הראייה שלך,
מעכשיו כל הפעולות יבוצעו על ידי פקודות קוליות, ומגלגל ההגה,כך שתוכל להתמקד בביטחון בדרך שלפנך.