WAZE מוקרן מבעד לשמשת הרכב.


WAZE מוקרן מבעד לשמשת הרכב.


תצוגה עילית מסייעת לנהיגה בטוחה על תוואי הדרך תוך הצגת מידע דרוש ובשדה תצפית רחב,
ניתן בקלות לקרוא הנחיות מבלי להסיט מבט מהדרך.
חיישן אור אוטומטי להתאמת בהירות התצוגה וראות מיטבית בכל תנאי מזג אוויר ביום או בלילה.
תצוגה על זכוכית קריסטל מתוכננת להגדלת התמונות ולראות טובה וחדה מורחקת אל קדמת הרכב.
כאשר ברצונך לדעת את תוואי הדרך, באפשרותך להשתמש ב-Waze ואז תגיע בבטחה אל היעד.
במצב לילה Waze מבליט את הנתיב וזה נראה מצוין.